Πληροφορική Α’ Γυμνασίου

14,04

Απαραίτητη βοήθημα για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών της Α’ Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής.