Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου

13,23