Πληροφορική Β’ Γυμνασίου

13,05

Απαραίτητη βοήθημα για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών της Β’ Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής.