Πληροφορική Γ’ Γυμνασίου

12,06

Απαραίτητη βοήθημα για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής.