Μικρή Μυθολογία – Αθηνά

2,00

Είμαι η Αθηνά, η θεά της σοφίας, της στρατηγικής και του πολέμου.