Λεξικό Ομαλών & Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής

17,73