Λατινικά Γ΄ Λυκείου – Α΄ τόμος

15,84

Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στη σωστή προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στο μάθημα των Λατινικών. Μαζί με τον Β΄ τόμο αποτελούν μια συγκροτημένη πρόταση για τη διδασκαλία και την εξέταση του μαθήματος.