Καλοκαίρι γεμάτο χρώμα από τη Γ΄ στη Δ΄ Δημοτικού

11,43