Γλωσσικές Ασκήσεις Β’ Γυμνασίου

15,84

Το βιβλίο ακολουθεί τις ενότητες του σχολικού εγχειριδίου και βοηθάει τον μαθητή να εμπεδώσει τα λεξιλογικά, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα κάθε ενότητας.