Ακάκιε

15,90

Καλύτερο Ελληνικό Μυθιστόρημα Βραβείο Κοινού
Public Awards 2022